0

محصولات سوختگی

1,400,000 تومان پانسمان هیالوماتریکس Hyalomatrix

650,000 تومان پانسمان هیالوسیف Hyalosafe

26,600 تومان فیزیوتول نقره

70,000 تومان پانسمان سوختگی برن تک BurnTec

14,000 تومان پانسمان سوختگی Burnshield

154,000 تومان فیس ماسک برن تک BurnTec face mask

14,500 تومان پانسمان فوق جاذب ترشحات Vliwasorb

33,800 تومان هیدروژل سوربکت Sorbact Hydrogel dressing

30,000 تومان ژل فارم اکتیو Farmactive Gel

24,500 تومان فوم فارم اکتیو Farmactive foam

55,100 تومان فوم سوربکت Sorbact Foam dressing

391,000 تومان وی پک تک لوله

45,000 تومان مپی لکس ساده Molnlycke Mepilex

67,000 تومان اگزوفایبر نقره Molnlycke Exufiber Ag

79,000 تومان فوم وکیوم تراپی vaccare foam

47,000 تومان چسب استریل Adhesive drape

93,000 تومان محفظه canister

39,500 تومان کرم الیو و هانی نیکا Nika Olive & Honey

59,000 تومان اسپری زخم نیواشا Nivasha nanosilver spray

نتایج 1 تا 30 از کل 30 نتیجه