0

محصولات سوختگی

تماس بگیرید پانسمان هیالوماتریکس Hyalomatrix

تماس بگیرید پانسمان هیالوسیف Hyalosafe

186,000 تومان بیاتین نقره Biatin Ag non-adhesive dressing

70,000 تومان پانسمان سوختگی برن تک BurnTec

14,000 تومان پانسمان سوختگی Burnshield

154,000 تومان فیس ماسک برن تک BurnTec face mask

19,500 تومان پانسمان فوق جاذب ترشحات Vliwasorb

22,000 تومان ژل فارم اکتیو Farmactive Gel

26,000 تومان فوم فارم اکتیو Farmactive foam

55,100 تومان فوم سوربکت Sorbact Foam dressing

470,000 تومان وی پک تک لوله

56,000 تومان چسب استریل Adhesive drape

210,000 تومان محفظه canister

39,500 تومان کرم الیو و هانی نیکا Nika Olive & Honey

64,000 تومان اسپری زخم نیواشا Nivasha nanosilver spray

نتایج 1 تا 26 از کل 26 نتیجه