0

محصولات درمان زخم بستر

68,000 تومان فوم سیلیکون چسبدار فارم اکتیو

تماس بگیرید پانسمان هیالوماتریکس Hyalomatrix

25,800 تومان بیاتین Biatin non-adhesive foam dressing

186,000 تومان بیاتین نقره Biatin Ag non-adhesive dressing

14,700 تومان کامفیل شفاف Comfeel transparent

47,400 تومان کامفیل مربعی Comfeel

57,700 تومان ژل پیوریلون Purilon Gel

81,000 تومان پانسمان کربن فعال+نقره Vliwaktive Ag

19,500 تومان پانسمان فوق جاذب ترشحات Vliwasorb

60,000 تومان ژل دبریدمان سرنگی Suprasorb G

تماس بگیرید یورگودرم Urgoderm

33,800 تومان آلگوپلاک یورگو Urgo Algoplaque

26,800 تومان آلگوپلاک فیلم یورگو Urgo Algoplaque Film

104,000 تومان اسپری سانیرن یورگو Urgo Sanyrene

18,000 تومان فارم اکتیو هیدرو Farmactive hydro

11,000 تومان فارم اکتیو آلژینات Farmactive Alginate

22,000 تومان ژل فارم اکتیو Farmactive Gel

26,000 تومان فوم فارم اکتیو Farmactive foam

55,100 تومان فوم سوربکت Sorbact Foam dressing

56,000 تومان چسب استریل Adhesive drape

18,300 تومان کمپرس سوربکت Sorbact Compress dressing

33,800 تومان هیدروژل سوربکت Sorbact Hydrogel dressing

نتایج 1 تا 32 از کل 36 نتیجه