0

محصولات درمان زخم دیابت

68,000 تومان فوم سیلیکون چسبدار فارم اکتیو

تماس بگیرید پانسمان هیالوماتریکس Hyalomatrix

57,500 تومان بیاتین آلژینات Biatin Alginate dressing

45,200 تومان ژل پیوریلون Purilon Gel

81,000 تومان پانسمان کربن فعال+نقره Vliwaktive Ag

19,500 تومان پانسمان فوق جاذب ترشحات Vliwasorb

60,000 تومان ژل دبریدمان سرنگی Suprasorb G

15,000 تومان رنوکر هیدروکلوئید Renocare hydrocolloid

18,000 تومان فارم اکتیو هیدرو Farmactive hydro

11,000 تومان فارم اکتیو آلژینات Farmactive Alginate

22,000 تومان ژل فارم اکتیو Farmactive Gel

26,000 تومان فوم فارم اکتیو Farmactive foam

55,100 تومان فوم سوربکت Sorbact Foam dressing

56,000 تومان چسب استریل Adhesive drape

18,300 تومان کمپرس سوربکت Sorbact Compress dressing

44,600 تومان ریبون گاز سوربکت Sorbact Ribbon Gauze

33,800 تومان هیدروژل سوربکت Sorbact Hydrogel dressing

64,000 تومان اسپری زخم نیواشا Nivasha nanosilver spray

نتایج 1 تا 32 از کل 33 نتیجه