0

محصولات درمان زخم دیابت

1,400,000 تومان پانسمان هیالوماتریکس Hyalomatrix

37,500 تومان بیاتین آلژینات Biatin Alginate dressing

45,200 تومان ژل پیوریلون Purilon Gel

27,000 تومان پانسمان کربن فعال+نقره Vliwaktive Ag

14,500 تومان پانسمان فوق جاذب ترشحات Vliwasorb

60,000 تومان ژل دبریدمان سرنگی Suprasorb G

44,000 تومان رنوکر هیدروکلوئید Renocare hydrocolloid

10,700 تومان فارم اکتیو هیدرو Farmactive hydro

21,500 تومان فارم اکتیو آلژینات Farmactive Alginate

30,000 تومان ژل فارم اکتیو Farmactive Gel

24,500 تومان فوم فارم اکتیو Farmactive foam

110,300 تومان فیلر سوربکت Sorbact NPWT

55,100 تومان فوم سوربکت Sorbact Foam dressing

79,000 تومان فوم وکیوم تراپی vaccare foam

47,000 تومان چسب استریل Adhesive drape

18,300 تومان کمپرس سوربکت Sorbact Compress dressing

44,600 تومان ریبون گاز سوربکت Sorbact Ribbon Gauze

33,800 تومان هیدروژل سوربکت Sorbact Hydrogel dressing

67,000 تومان اگزوفایبر نقره Molnlycke Exufiber Ag

45,000 تومان مپی لکس ساده Molnlycke Mepilex

نتایج 1 تا 32 از کل 35 نتیجه