0

بیاتین آلژینات Biatin Alginate dressing

biatin_alg
37,500 تومان
سایز

موجود می باشد
+
خرید مورد علاقه

پانسمان بیاتین آلژینات برای زخم های با ترشح متوسط تا زیاد مثل زخم های فشاری و زخم پای دیابتی قابل استفاده است. این پانسمان نباید برای زخم های خشک و کم ترشح و یا برای کنترل خون ریزی مورد استفاده قرار بگیرد.

این پانسمان قابل برش بوده و می تواند به اندازه، شکل و عمق زخم در آید.

 مکانیسم عمل

بیاتین آلژینات در تماس با ترشحات زخم تشکیل ژل می دهد که ترشحات را داخل ژل نگه می دارد. تشکیل ژل باعث ایجاد محیط مرطوب برای ترمیم زخم می شود.

موارد استفاده

زخم های با ترشح متوسط تا زیاد شامل:

- زخم های حفره ای

- زخم های پا

- زخم های فشاری

- زخم پای دیابتی

- محل دهنده پیوند

- زخم های تروما

- سوختگی های درجه دو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید