0

فارم اکتیو آلژینات نقره

1
58,000 تومان
سایز

پانسمان فارم اکتیو آلژینات نقره برای زخم های با ترشح متوسط تا زیاد مثل زخم های فشاری و زخم پای دیابتی قابل استفاده است. این پانسمان به علت دارا بودن نقره می تواند برای زخم های با ریسک عفونت استفاده شود. فارم اکتیو آلژینات نقره نباید برای زخم های خشک و کم ترشح و یا برای کنترل خون ریزی مورد استفاده قرار بگیرد.

این پانسمان قابل برش بوده و می تواند به اندازه، شکل و عمق زخم در آید. فارم اکتیو آلژینات نقره به طور پیوسته تا 7 روز دارای اثر ضد میکروبی است.

 مکانیسم عمل

فارم اکتیو آلژینات نقره در تماس با ترشحات زخم تشکیل ژل می دهد که ترشحات را داخل ژل نگه می دارد. نقره موجود در پانسمان در حضور ترشحات در محیط آزاد می شود.

موارد استفاده

زخم های با ترشح متوسط تا زیاد شامل:

- زخم های حفره ای

- زخم های پا

- زخم های فشاری

- زخم پای دیابتی

- محل دهنده پیوند

- زخم های تروما

- سوختگی های درجه دو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید